Barnavårds-centralen som du möter på några minuter

Den tryggaste platsen för dig som nybliven förälder och för barnet är i hemmet, och därför erbjuder de flesta BVC ett besök i hemmet. Vi på Hälsa Hemma gör alla kontroller hemma hos dig. Vi väger, mäter och följer ditt barns utveckling i en miljö som du känner dig trygg med. Du följer ditt barns utveckling direkt via Hälsa Hemma-appen och har du några frågor mellan besöken så når du din barnsjuksköterska via appen på några få minuter.

Hälsa Hemma är en komplett BVC, fast i hemmet och alla hembesök och kontakt i appen är självklart gratis. Hälsa Hemma BVC är del av primärvården i Västra Götalandsregionen.

Vad kan Hälsa Hemma hjälpa dig med?

Hälsa Hemma följer det nationella programmet för BVC och hjälper dig med alla regelbundna kontroller och vaccinationer. Självklart finns vi vid din sida för att svara på de frågor som uppstår för dig som förälder.

 

Vaccinationer enligt det svenska vaccinations-programmet

Hälsa Hemma gör alla rekommenderade vaccinationer av ditt barn direkt i hemmet. Difteri, kikhosta, stelkramp, och polio är exempel på vaccinationer som typiskt sker under första levnadsåret. Läs mer om vaccinationer här

Stöd och råd - på få minuter

Som förälder är det en viktig trygghet att få stöd och råd från en erfaren barnsjuksköterska. När vi inte möter dig och ditt barn hemma hos er, finns din barnsjuksköterska några knapptryck bort. Genom appen skickar du lätt bilder eller video av ditt barn om du är orolig över något. Vi hjälper vi dig med dina frågor om hur du bäst tar hand om ditt barn, till exempel relationen med barnet, amning eller sömn.

Hälsoundersökning

Enligt  det svenska programmet för BVC görs ett antal hälsokontroller under ditt barns uppväxt. Din barnsjuksköterska undersöker ditt barn och kontrollerar så att all utveckling ser normal ut. Självklart sker alla besök hemma hos dig kostnadsfritt.

Nyfödd

När du valt Hälsa Hemma BVC och kommit tryggt hem efter förlossningen tar vi kontakt med dig via appen. Första träffen sker efter någon vecka. Barnsjuksköterskan kommer hem till dig så snart du är redo för det.

Vill du veta mer?
Vill du veta mer om vad BVC innebär och allt annat som sker under barnets första levnadsår? Läs mer hos 1177.se

Känn dig trygg

Det är vanligt att känna sig överväldigad när du får barn. Hälsa Hemma finns därför här för att stötta dig i saker så som:

– Hur du själv mår, känslor och tankar kring föräldralivet
– Vad som du bör tänka på för att säkerställa barnets trygghet
– Hur du tar hand om ett nyfött barn
– Hur det går med amningen och hur barnet äter

Vanliga frågor

Hur kan det vara gratis?

Hälsa Hemma är en del av det offentliga vårdvalet i Västra Götalandsregionen. Samt tack vare att BVC sjuksköterskan gör alla besök hemma är det inte mindre effektivt att åka hem till dig än om du skulle komma till vårdcentralen.

 

Hur kontaktar jag min barnsjuksköterska?

Via Hälsa Hemma-appen möter du enkelt din barnsjuksköterska, där du får svar på några få minuter.

 

När kommer ni hem till mig?

När du väljer Hälsa Hemma BVC gör din barnsjuksköterska alla kontroller direkt hemma hos dig, där det är som tryggast.

 

Var finns Hälsa Hemma BVC?

Vi har lokal i Mölndal om du föredrar det, men de föräldrar som väljer Hälsa Hemma gör det normalt för att få besök i hemmet.

 

Vad förväntas av mig som förälder? Behövs någon särskild utrustning

Nej, våra barnsjuksköterskor har med sig nödvändig utrustning. Du behöver alltså inte tillhandahålla någon utrustning.

 

Fler frågor?

Ladda ned Hälsa Hemma-appen så hjälper vi dig.

 

Steg för steg hur du listar dig och ditt barn

Hälsa Hemma är en komplett vårdcentral och del av primärvården i Västra Götalandsregionen. Vi tar ett lika stort vårdansvar och du betalar vanlig patienttaxa när du söker vård hos oss.