När gjorde du en hälsokontroll senast?

Vi blir alla äldre. Med åldern förändras kroppen och sjukdomar kan utvecklas över tid. Vanliga sjukdomar som åderförkalkning och diabetes tar ofta många år att ge sig till känna. Genom en hälsokontroll med blodprover kan du få kontroll och förbättra din hälsa.

Hälsa Hemma finns i Göteborgsområdet.

Allt detta ingår

Blodtryck

Vi mäter ditt blodtryck för att kontrollera att det inte ligger för högt. Högt blodtryck kan orsaka bland annat stroke och hjärtinfarkt.

Blodsalter

Vi kontrollerar att dina blodsalter ligger som de ska med ett blodprov.

Njurvärde

Vi kontrollerar att njurarna fungerar som de ska med ett blodprov.

Blodsocker

Vi tar ett långtidsblodsocker för att kontrollera att du inte har diabetes. Långtidsblodsocker visar ditt blodsocker de senaste 2-3 månaderna.

Blodfetter

Vi tar blodprover för kolesterol och det goda och onda kolesterolet. Höga blodfetter kan vara ärfligt men påverkas också av vad du äter.

Skräddarsytt för dig

PSA-värde ingår för dig över 55 år eller som har symptom från urinvägarna. Sköldkörtelprov ingår för dig med symptom på sköldkörtelsjukdom. Blodvärden ingår för dig med symptom på lågt blodvärde. Leverprover ingår för dig med överkonsumption av alkohol.

Individuell hälsorapport

Du får en personlig hälsorapport av din läkare som visar hur din hälsa ser ut. Naturligtvis kan du också ställa frågor direkt till din läkare i vår chat.

Så här fungerar Hälsa Hemma

Hälsa Hemma är en komplett vårdcentral och del av primärvården i Västra Götalandsregionen. Vi tar ett lika stort vårdansvar och du betalar vanlig patienttaxa när du söker vård hos oss.

Kom igång i Hälsa Hemma-appen