Har du problem med vikten?

Det är inte alltid så lätt att gå ner i vikt. Övervikt och fetma ökar risken för sjukdomar och ohälsa. Vårdcentralen Hälsa Hemma hjälper dig genom att göra en komplett hälsokontroll där vi bl.a. mäter ditt blodsocker, blodfetter, och blodtryck. Boka enkelt din hälsokontroll i Hälsa Hemma-appen.

Läkaren förklarar: vad är övervikt?

Övervikt och fetma påverkar hela kroppen. Den som är överviktig har ökad risk för en rad sjukdomar såsom diabetes, högt blodtryck, stroke, hjärtinfarkt, cancersjukdom och artros.

Man brukar skilja på övervikt och fetma. Det finns flera sätt att veta om du är överviktig eller har fetma. Den vanligaste metoden är att räkna ut ditt BMI vilket är förhållandet mellan din vikt och längd. För att räkna ut ditt BMI multiplicerar du din längd i centimeter med din längd i centimeter. Dividera sedan vikten med det talet. T.ex. kan det se ut så här: 70 kg / (170 cm X 170 cm) = BMI 24,2.

  • Ett BMI mellan 25 och 30 kan vara övervikt och ökar risken för ohälsa
  • Ett BMI på 30 eller högre visar att du troligen har fetma och kan behöva går ner i vikt för att undvika sjukdomar. 

Man kan inte titta blint på BMI. Måttet passar exempelvis inte för att bedöma övervikt hos barn, muskulösa eller äldre personer. Viktigt att veta är att det finns fler sätt att mäta detta på, bl.a. att mäta sitt midjemått.

BMI Calculator

Räkna ut ditt BMI här

Ange din längd här:
cm

Ange din vikt här:
kg

Ditt BMI är ?

Vilket tyder på ?

Vad kan jag själv göra för att minska min vikt?

Det finns många saker som kan påverka din vikt, och det är sällan en enskild orsak till din övervikt. Här har vi samlat några vanliga råd kring hur du kan få bättre kontroll på din vikt:

– Hitta hälsosamma vanor som fungerar för dig
Det är vanligt att man som överviktig person följer olika dieter. Det kan vara ett bra alternativ för den som snabbt vill gå ner i vikt. Men för att behålla din nya viktnivå är det viktigt med vanor som fungerar hela ditt liv. Det viktigaste är att få i sig alla näringsämnen kroppen behöver, och i rätt mängd.

– Öka din aktivitetsnivå
Ett vanligt missförstånd är att du måste gå till ett gym, eller göra andra specifika fysiska aktiviteter för att bränna fett. Sanningen är att all rörelse är bra för kroppen. Du kan t.ex. gå upp för trappen istället för att ta hissen, eller gå istället för att ta bussen.

– Hantera din stress bättre
Personers stressnivå kan ofta bli förbisedd när man pratar om övervikt, men det är faktiskt en viktig del i behandling av fetma och övervikt. Det finns flera metoder för att bättre hantera stress där mindfulness är populär variant. Du kan läsa mer om mindfulness här

– Se till att sova tillräckligt
Precis som stress kan ofta sömnen vara förbisedd vid behandling av övervikt. Hur mycket eller lite sömn du får påverkar de hormoner din kropp producerar. Ibland kan de hormoner som styr din hunger påverkas och du blir snabbare hungrig.

Så här kan Hälsa Hemma hjälpa dig

Det är som sagt vanligt att överviktiga personer får besvär på grund av sin övervikt. Om du redan har försökt gå ner i vikt på egen hand men fortfarande har besvär, bör du kontakta oss på Hälsa Hemma. Din läkare gör en individuell bedömning och gör en hälsokontroll när det behövs. De prover som ingår i en sådan hälsokontroll är dessa:

Blodtryck

Vi mäter ditt blodtryck för att kontrollera att det inte ligger för högt. Högt blodtryck kan orsaka bland annat stroke och hjärtinfarkt.

Njurvärde

Vi kontrollerar att njurarna fungerar som de ska med ett blodprov.

Blodsalter

Vi kontrollerar att dina blodsalter ligger som de ska med ett blodprov.

Blodfetter

Vi tar blodprover för kolesterol och det goda och onda kolesterolet. Höga blodfetter kan vara ärfligt men påverkas också av vad du äter.

Blodsocker

Vi tar ett långtidsblodsocker för att kontrollera att du inte har diabetes. Långtidsblodsocker visar ditt blodsocker de senaste 2-3 månaderna.

Individuell hälsorapport

Du får en personlig hälsorapport av din läkare som visar hur din hälsa ser ut. Naturligtvis kan du också ställa frågor direkt till din läkare i vår chat.

Skräddarsytt för dig

PSA-värde ingår för dig över 55 år eller som har symptom från urinvägarna. Sköldkörtelprov ingår för dig med symptom på sköldkörtelsjukdom. Blodvärden ingår för dig med symptom på lågt blodvärde. Leverprover ingår för dig med överkonsumption av alkohol.

Så här möter du din läkare hos Hälsa Hemma

Hälsa Hemma är en komplett vårdcentral och del av primärvården i Västra Götalandsregionen. Vi tar ett lika stort vårdansvar och du betalar vanlig patienttaxa när du söker vård hos oss.

Kom igång i Hälsa Hemma-appen