Är du nyfiken på Hälsa Hemma men vågar ändå inte byta?

Att byta vårdcentral kan upplevas som ett stort beslut. Om du ofta är i kontakt med din vårdcentral kan det rent av kännas livshotande att byta. Men hur är det egentligen?

 

Blir doktorn ledsen om jag byter vårdcentral?
Din läkare eller sköterska på din gamla vårdcentral blir inte ledsen om du byter. Sjukvårdspersonal är vana att möta trauma och måste kunna skilja på personligt och professionellt. Din gamla doktor kan säkert tycka att det är tråkigt att du prövar dina vingar och testar något annat, men doktorn blir inte ledsen. Det kan vi lova.

Kan jag komma tillbaka till min gamla vårdcentral om jag skulle ändra mig?
Ja det kan du. I Västra Götalandsregionen får en vårdcentral inte neka en patient att lista sig, så du kan lugnt prova olika alternativ och kan alltid komma tillbaka till den vårdcentral där du trivs bäst. 

Vad händer med mina journaler när jag byter vårdcentral?
I dagens uppkopplade samhälle finns dina journaler lagrade digitalt i registret Nationell Patientöversikt, NPÖ. När du byter vårdcentral till Hälsa Hemma kan vi, med ditt samtycke, hämta dina journaler därifrån. Om du mot all förmodan inte skulle vara nöjd med Hälsa Hemma, kan din gamla vårdcentral hämta journaler som vi skrivit från NPÖ.

Varför byta vårdcentral?
Målet med det fria vårdvalet är att kvaliteten i primärvården ska öka genom att vårdcentralerna får konkurrera med varandra. Men för att systemet ska fungera, förutsätter det att du faktiskt använder din rättighet och byter vårdcentral. Därför har man från politiskt håll lagt tillrätta för att det ska vara lätt att byta utan att den medicinska kvaliteten äventyras.

Det är en grundläggande rättighet att kunna byta vårdcentral. Ta tillvara på den.