Om Hälsa Hemma

Hälsa Hemma är en ny innovativ vårdcentral som kombinerar hembesök med digitala möten. Våra ledord: Digifysisk vård på riktigt! Vi är övertygade om att den bästa vården sker när vi kombinerar fysisk och digital vård. I Hälsa Hemma-appen kan vi hjälpa patienten med det mesta och när det krävs fysisk vård kommer vi hem till patienten med våra elbilar.

Vi finns i Stor-Göteborg och Stockholm och får dagligen beröm från våra patienter för vårt sätt att arbeta. Hälsa Hemma har i skrivande stund över 2000 listade patienter.

Hälsa Hemma kan hjälpa patienter som pratar de skandinaviska språken, engelska, ukrainska och ryska.

Doktor Fabian Ruben undersöker en patient.

Kvalitet

Hälsa Hemma arbetar ständigt med att säkerställa en god kvalitet i verksamheten. Det innebär bland annat:

  • Hälsa Hemma har ett kvalitetsledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9).
  • Hälsa Hemma rapporterar till det nationella kvalitetssystemet för primärvården, Primärvårdskvalitet. Se resultatet på Vården i Siffror.
  • Hälsa Hemma rapporterar till den Nationella väntetidsdatabasen som förvaltas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Se resultatet på Väntetider i vården.

 

kvalitet-vård
hälsa-hemma-vårdcentral-personal

Personal på företaget

Hälsa Hemma har kollektivavtal och är medlem i Almega Vårdföretagarna.

  • Antal medarbetare: 32 st

  • Antal medarbetare med personalansvar: 4 st

  • Medarbetarnas kompetens: Hos Hälsa Hemma kan vi erbjuda kontakt med sjuksköterska, undersköterska, psykolog och läkare med olika typer av specialistkompetenser.  

Ledning och ägare

Hälsa Hemma består av bolagen Hälsa Hemma Sverige AB som har vårdavtal med Västra Götalandsregionen och Hälsa Hemma Stockholm AB som har vårdavtal med Region Stockholm. Hälsa Hemma Stockholm AB ägs helt av Hälsa Hemma Sverige AB. 

Hälsa Hemmas ledning:

  • Fabian Ruben, grundare och VD
  • Anders Willstedt, grundare och CTO
  • Niels Eék, grundare och verksamhetsansvarig

Ledningen är även huvudägare av företaget.