Om Hälsa Hemma

Hälsa Hemma är en ny innovativ vårdcentral som kombinerar hembesök med digitala möten. Våra ledord: Digifysisk vård på riktigt! Vi är övertygade om att den bästa vården sker när vi kombinerar fysisk och digital vård. I Hälsa Hemma-appen kan vi hjälpa patienten med det mesta och när det krävs fysisk vård kommer vi hem till patienten med våra elbilar.

Vi finns i Stor-Göteborg och Stor-Stockholm och får dagligen beröm från våra patienter för vårt sätt att arbeta. Hälsa Hemma har i skrivande stund över 4000 listade patienter.

Vi som jobbar på Hälsa Hemma kan tala de skandinaviska språken och engelska. Önskar du kontakt på ett annan språk tar vi hjälp av tolk. Välkommen till Hälsa Hemma!

Doktor Fabian Ruben undersöker en patient.

Kvalitet

Hälsa Hemma arbetar ständigt med att säkerställa en god kvalitet i verksamheten. Det innebär bland annat:

  • Hälsa Hemma har ett kvalitetsledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9).
  • Hälsa Hemma rapporterar till det nationella kvalitetssystemet för primärvården, Primärvårdskvalitet. Se resultatet på Vården i Siffror.
  • Hälsa Hemma rapporterar till den Nationella väntetidsdatabasen som förvaltas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Se resultatet på Väntetider i vården.

 

kvalitet-vård
hälsa-hemma-vårdcentral-personal

Personal på företaget

Hälsa Hemma har kollektivavtal och är medlem i Almega Vårdföretagarna.

  • Antal medarbetare: 32 st

  • Antal medarbetare med personalansvar: 4 st

  • Medarbetarnas kompetens: Hos Hälsa Hemma kan vi erbjuda kontakt med sjuksköterska, undersköterska, psykolog och läkare med olika typer av specialistkompetenser.  

Ledning och ägare

Hälsa Hemma består av bolagen Hälsa Hemma Sverige AB som har vårdavtal med Västra Götalandsregionen och Hälsa Hemma Stockholm AB som har vårdavtal med Region Stockholm. Hälsa Hemma Stockholm AB ägs helt av Hälsa Hemma Sverige AB. 

Hälsa Hemmas ledning:

  • Fabian Ruben, grundare och VD
  • Anders Willstedt, grundare och CTO
  • Niels Eék, grundare och verksamhetsansvarig

Ledningen är även huvudägare av företaget. 

Adresser och nummer

Faktureringsadress

Fakturor mailas i första hand till

Hälsa Hemma Sverige AB: 5592116890@autoinvoice.se

Hälsa Hemma Stockholm AB: 5593383853@autoinvoice.se 

I andra hand skickas fakturor till:

Hälsa Hemma Sverige AB
ELLER (välj rätt bolag)
Hälsa Hemma Stockholm AB

Box 4, FE-35194
737 21 Fagersta

Om du skickar pappersfaktura, välj om fakturan ska till Hälsa Hemma Sverige (VGR) eller Stockholm.

 

Postadress

All post inklusive remisser och medicinsk dokumentation skickas till:

Hälsa Hemma Sverige AB
Serienr 997023
R 799
106 53 Stockholm

Paketleveranser skickas till vår besöksadress.

Faxnummer för journaler

031-7459409