Covid 19–vaccination är inte längre rekommenderat till gruppen under 18 år​

covid-19-virus-vaccination

Från den 1 november 2022 avslutas Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendation om vaccination mot covid-19 till alla grundfriska barn och unga mellan 12 och 17 år. Detta görs på grund av den låga risken för allvarlig sjukdom och död i covid-19 bland barn och unga.

Vi vill förtydliga att detta gäller samtliga doser till barn, alltså även dos 2 till den som tidigare fått dos 1. Barn under 18 år kan därför inte längre erbjudas vaccination mot covid-19. Rekommendationen om vaccination av barn och unga gäller alltså enbart särskilda grupper av barn, definierade av Svenska Barnläkarföreningen.

Senaste artiklar