Vi har driftstörningar just nu. Läs mer

vårdcentral-hälsa-hemma-hembesök
rs-virus-barn-symptom-feber

RS-virus hos barn – symptom och behandling

RS-virus hos barn brukar börja som en vanlig förkylning. Oftast är sjukdomen lindrig utan att behandling behövs. Men en del barn kan bli allvarligt sjuka.

Innehåll:

Startsida     ->    Hjälp och råd     ->     

RS-virus hos barn – symptom och behandling
Innehållet har granskats av: Specialistläkare och/eller kvalificerad vårdpersonal

RS-virus (Respiratory syncytial virus) är en vanlig virusinfektion i luftvägarna. Det är en av de vanligaste orsakerna till luftvägsinfektioner hos spädbarn och småbarn. Inkubationstiden för RS-virus är ungefär fyra till sex dagar, vilket innebär att det kan ta upp till en vecka efter att barnet har blivit smittad innan symtomen uppstår.

Symptom på RS-virus hos barn

Sjukdomsförloppet brukar börja med en vanlig förkylning. Symtom på RS-virus inkluderar hosta, snuva, feber, andningssvårigheter och andfåddhet. I vissa fall kan infektionen även orsaka bronkit (inflammation i luftrören), eller pneumoni (lunginflammation).

 • Hosta (ofta med segt slem)
 • Snuva
 • Täppt i näsan
 • Feber
 • Andningssvårigheter med ytliga andetag och väsande/pipande andning
 • Andningsuppehåll hos småbarn
 • Ökad andningstakt
 • Ömhet i bröstkorgen
 • En ibland blåaktig ton i huden, särskilt runt mun och näsa

Barn med störst risk att bli allvarligt sjuka

Även om de flesta barn endast får lindriga symptom av RS-virus, kan en del barn bli riktigt sjuka. Risken för allvarlig sjukdom ökar vid följande situationer:

 • Barn som är yngre än två till tre månader.
 • Barn med immunbristsjukdom.
 • Barn under två år med neurologisk sjukdom.
 • Barn under två år med kronisk lungsjukdom.
 • Barn under två år med hjärtsjukdom.
 • Barn yngre än ett år som föddes mer än fem veckor för tidigt.

Hur RS-virus smittar

RS-virus sprids främst genom droppsmitta, vilket innebär att det sprids genom att du andas in de små droppar som kommer ut i luften när någon en smittad person hostar eller nyser. Det kan också spridas genom att man rör vid ytor eller föremål som har blivit infekterade med viruset och sedan rör vid munnen, näsan eller ögonen.

Behandling av RS-virus hos barn

Har man vanliga förkylningssymptom behövs oftast ingen behandling. Sjukdomen försvinner av sig själv. Om barnet blir riktigt sjuk kan behandling behövas för att lindra symtomen och göra det lättare att andas. Det kan innebära att man ger febernedsättande läkemedel för att sänka febern hos barnet, samt andra åtgärder för att lindra eventuella obehag, så som hosta. Det är viktigt att dricka mycket och att vara i rörelse.

I vissa fall kan det också vara nödvändigt att ge andningsstöd, till exempel genom att ge näsdroppar, syrgas eller inhalationsbehandling.

rs-virus-barn-behandling-inhalator

Minska risken att ditt barn smittas

Varje år under vinterhalvåret ökar antalet barn som blir sjuka av RS-virus. Många smittas på förskolan eller av syskon. För att minska risken att barnet smittas av viruset ska du tänka på följande:

 • Tvätta barnets händer ofta och noga, särskilt före måltider.
 • Undvik att vara i närheten av personer som är sjuka.
 • Smittan kan lättare spridas vid beröring av ansiktet.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är RS-virus en vanlig virusinfektion som orsakar luftvägsinfektioner hos barn. Behandlingen syftar till att lindra symtomen och att göra det lättare att andas.

Hur söker jag vård?

Barn med vanliga förkylningssymtom behöver oftast inte vård. Om man får en svårare infektion av RS-virus kan det vara bra att söka vård för bedömning av lämpliga åtgärder. Du får snabb kontakt med oss på Hälsa Hemma vårdcentral genom vår app. Vanligtvis får du svar inom några få minuter. Sedan planerar vi tillsammans för ditt barns vård. Varmt välkommen!

Innehållet är granskat av Samuel Nillson, legitimerad läkare.

Senast uppdaterad:

Innehållet har granskats av: Specialistläkare och/eller kvalificerad vårdpersonal

Så här får du vård

Hälsa Hemma vårdcentral tar totalt vårdansvar och du betalar vanlig patienttaxa när du söker vård hos oss.

1. Ladda ner appen.
Med några klick laddar du ner appen på App Store eller Google Play

2. Starta nytt ärende.
Väl inne i appen klickar du på den stora rosa knappen ”Starta nytt ärende”.

3. Möt din läkare i appen. 
Med ett klick startar du en konversation i appen. Våra läkare eller sköterskor svarar snabbt, oftast inom 10 minuter.

Ladda ner appen för att träffa vårdpersonalen

Se om vi kommer till ditt område

Just nu har vår driftleverantör tekniska problem vilket gör att det inte går att använda Hälsa Hemma-appen. Vi arbetar på att lösa problemen och räknar med att det ska fungera igen inom kort.

Vi har stängt i dag midsommarafton.


Jag är specialist i allmänmedicin och har jobbat som läkare primärvården i Stockholm men även med digitala läkarbesök. Här på Hälsa Hemma gör vi både och, beroende vad som passar bäst. En av de finaste delarna av jobbet på en vårdcentral är att vi träffar våra patienter flera gånger och hinner lära känna varandra. På min fritid älskar jag att vara med min familj och med min hund.