vattkoppor-barn-symptom-behandling

Vattkoppor – symtom och hur det smittar

Vattkoppor är en mycket smittsam virussjukdom. Symtom såsom feber och vätskefyllda blåsor är vanligt. Trots symtomen och smittsamheten brukar sjukdomen i de allra flesta fall gå över av sig själv utan att du behöver söka vård.

Innehåll:

Startsida     ->    Hjälp och råd     ->     

Vattkoppor – symtom och hur det smittar

Vad är vattkoppor?

Vattkoppor är en infektionssjukdom orsakad av virus som är väldigt vanlig hos yngre barn, men förekommer också hos vuxna personer. En person som en gång haft vattkoppor kan inte få det igen, men kan däremot drabbas av bältros när personen är äldre.

I de allra flesta fall behöver vattkoppor inte behandlas, men efter läkarbedömning kan det i vissa fall rekommenderas läkemedel. Det finns bland annat receptbelagda läkemedel mot klåda, virushämmande läkemedel, och antikroppsbehandling.

vattkoppor-infekterade-barn-symptom-behandling

Symtom på vattkoppor

Vattkoppor ger oftast väldigt tydliga symtom, men det kan ibland ta upp 20 dygn från dagen du smittas till att symtom syns. Nedan följer exempel på de vanligaste symtomen:

  • Röda vätskefyllda utslag på överkroppen
  • Feber
  • Huvudvärk
  • Trötthet

De röda utslagen börjar oftast som röda prickar som med tiden förvandlas till små vätskefyllda blåsor som kliar. Mängden utslag, och i hur många omgångar det kommer varierar från person till person. Utslagen kan förekomma var som helst på kroppen.

Hos barn går symtomen oftast över efter 1-2 veckor, men det kan dröja längre tid hos vuxna.

vattkoppor-barn-symptom-behandling

Lindra symtomen

Det är svårt att minska utslagen när en person väl blivit drabbat. Det finns däremot vissa saker du kan göra för att minska klåda och feber-symtom.

Minska klåda
För att minska klådan som uppstår av utslagen kan du använda kylande kräm så som kylbalsam, alsollösning, eller kylt vatten.

Motverka feber
Du kan använd receptfria läkemedel som innehåller paracetamol för att minska febervärk och smärta på grund av vattkoppor. Prata alltid med en läkare innan du ger läkemedel till barn och ungdomar under 18 år.

Hur smittar vattkoppor?

Smittspridning av vattkoppor sker främst via luften, därför bör en smittad person hosta och nysa i armvecket. Det smittar även via fysisk kontakt.

Eftersom symtomen kan ta upp till 20 dagar att visa sig så är det vanligt att det sprids utan att den smittade personen är medveten om det. Således kan vattkoppor smittas till tredje person. Sjukdomen fortsätter att smitta ända tills alla utslag har torkat ut och blivit sårskorpor.

Att vaccinera sig mot vattkoppor

De flesta personer äldre än nio månader kan vaccinera sig mot vattkoppor – förutsatt att du inte har nedsatt immunförsvar eller är gravid. En vaccinerad person har ett starkt skydd mot vattkoppor, men om hen ändå blir smittad så är symtomen oftast väldigt lindriga.

Då vaccin mot vattkoppor inte ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet så bekostas vaccinationen av dig själv. Du kan läsa mer på Folkhälsomyndigheten.

Senast uppdaterad:

Innehållet har granskats av: Specialistläkare och/eller kvalificerad vårdpersonal

Så här får du vård

Hälsa Hemma vårdcentral tar totalt vårdansvar och du betalar vanlig patienttaxa när du söker vård hos oss.

1. Ladda ner appen.
Med några klick laddar du ner appen på App Store eller Google Play

2. Starta nytt ärende.
Väl inne i appen klickar du på den stora rosa knappen ”Starta nytt ärende”.

3. Möt din läkare i appen. 
Med ett klick startar du en konversation i appen. Våra läkare eller sköterskor svarar snabbt, oftast inom 10 minuter.

Ladda ner appen för att träffa vårdpersonalen

Här erbjuder vi hembesök

Hälsa Hemma är del av primärvården i Region Stockholm och Västra Götalandsregionen. Du väljer Hälsa Hemma som vilken annan vårdcentral som helst. När vi behöver träffas fysiskt gör vi hembesök i Stockholms- och Göteborgsområdet.