Vi har driftstörningar just nu. Läs mer

Utbildning och behandling för föräldrar och barn

På mottagningen för Ungas Psykiska Hälsa är insatser i grupp en central del av vårt utbud. Det är en effektiv och givande form för att stödja barn, unga och föräldrar.

Vårdval Vårdcentral

Våra grupper och program

 • Digitala lunch-föreläsningar – aktuella och relevanta föreläsningar för dig som har barn mellan 6-17 år.
 • Affekt – få en djupare förståelse för varför ditt barn är känslostarkt. Lär dig att förebygga och hantera konflikt.
 • Hantera oro – om förståelse, bemötande och hur du kan stödja ditt oroliga barn.
 • ABC (Alla barn i centrum) – om att främja barns positiva utveckling, genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn.
 • Cool kids – för barn och ungdomar med ångest, samt deras föräldrar.
 • Ångesthjälpen ung – ett KBT-program för ungdomar mellan 7-17 år med mild till måttlig
  ångest.

Våra insatser är kostnadsfria och sker främst digitalt. Du kan läsa mer om varje insats nedan. De föräldrar som deltar i samtliga träffar och aktivt arbetar med sina barn mellan träffarna brukar uppleva den största förbättringen.

digital-forelasning-unga-psykiska-halsa-foraldrar

Digitala lunch-föreläsningar

Att vara förälder bjuder på en hel del utmaningar i vardagen. Hälsa Hemmas mottagning för Ungas Psykiska Hälsa finns här för att stötta dig och ditt barn genom digitala lunch-föreläsningar.

Teman

 • Skärmvanor och barns hälsa
 • Positivt föräldraskap – stärk relationen till ditt barn
 • Depression och självkritik bland unga
 • Oro och ångest hos barn

Givetvis är föreläsningarna kostnadsfria.

uph-ungas-psykiska-halsa-flicka-telefon

AFFEKT

Denna grupp är för dig som har ett känslostarkt barn i åldern 6–12 år, där vi träffas digitalt vid fem tillfällen. Träffarna syftar till att ge dig en fördjupad förståelse för ditt barns känslor och eventuella orsaker till utmanande beteenden.

Detta kan du förvänta dig

Du får verktyg till att:

 • anpassa vardagen
 • förebygga konflikter
 • hantera affektutbrott
 • samtala med ditt barn
 • reflektera kring dig själv som förälder

Du kan arbeta med materialet själv, tillsammans med en partner eller med någon som du har gemensamma barn med. Träffarna har olika teman och du kommer få hemuppgifter öva på eller reflektera kring.

unga-psykiska-halsa-behandlingsgrupper-oro-angest-

Hantera oro

Att vara förälder till ett barn som lider av oro kan vara en utmaning. Det kan vara svårt att veta hur man bäst bemöter sitt barn och hjälper det att hantera sin oro.

I denna grupp kommer du att lära dig om hur oro och ångest fungerar. Du får kunskap om hur oro kan yttra sig och vilka konkreta metoder som kan hjälpa både dig och ditt barn att utmana oron. Utbildningen utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT).

Under varje träff kommer vi att gå igenom nya ämnen, samtidigt som vi avsätter tid för gemensamma diskussioner och individuellt arbete.

Detta kan du förvänta dig

Du får lära dig:

 • om hur oro fungerar
 • att träna steg för steg för att utmana oron
 • hur du kan bemöta ditt oroliga barn
 • tankarnas roll vid ångest och oro

 

Vi träffas vid fyra tillfällen, där alla träffar bygger på varandra. Du kommer även att få hemuppgifter som du och ditt barn ska öva på mellan träffarna.

hantera-oro-ungas-psykiska-halsa

ABC – Alla barn i centrum

ABC är för alla föräldrar med barn mellan 6–12 år och syftar till att främja barns positiva utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn. Utbildningen baseras på anknytnings- och inlärningspsykologiska teorier, KBT, samt aktuell forskning om samspel mellan barn och föräldrar.

Detta kan du förvänta dig

 • Få verktyg till att bygga/bevara goda relationer och minska konflikter.

 • Ta del av forskning om föräldraskap och barns utveckling.

 • Diskutera och utbyta erfarenheter med andra föräldrar.

Vi träffas vid fyra tillfällen, där alla träffar bygger på varandra. Du kommer även att få hemuppgifter som du och ditt barn ska öva på mellan träffarna.

angest-unga-barn-behandling

Cool Kids

Cool Kids är ett behandlingsprogram för ångest och oro, utformat för barn mellan 7-17 år och deras föräldrar. Det finns en manual för de yngre (7-12 år) och en för de äldre (13-17 år). Behandlingsprogrammet utgår ifrån kognitiv beteendeterapi (KBT), med fokus på att lära barn och föräldrar färdigheter till att bättra kunna hantera barnets ångest.

Behandlingsprogrammet har genomgått flera studier som visat mycket gott resultat. Många av de barn som har genomgått Cool Kids upplever en märkbar minskning av ångestsymtom och en förbättring av sin livskvalitet.

Detta kan du förvänta dig

 • Lär dig om hur oro fungerar.

 • Få verktyg att hantera oroliga tankar.

 • Öva på att utmana oroligt beteende steg för steg.

 • Föräldrar får strategier för hur de kan bemöta sitt oroliga barn.

angesthjalpen-ung-angest

Ångesthjälpen ung

Programmet passar dig som är mellan 13–17 år och upplever ångest, till exempel panikångest, fobier eller social ångest. Behandlingen görs självständigt via internet från en dator, surfplatta eller smartphone. Med stöd från en behandlare, får du jobba med dina känslor, beteenden och tankar. Programmet tar ca 10 veckor och baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT). Du får nya uppgifter varje vecka. Forskning visar att Ångesthjälpen Ung är en metod som fungerar effektivt vid ångest.

Detta kan du förvänta dig

 • Lär känna dig själv och din ångest.

 • Få strategier för att hantera ångesten, så att den inte hindrar dig i livet.

 • Ha kontakt med din behandlare varje vecka.

 • Läs texter, titta på bildspel och filmer.

 • Välj själv när och var det passar dig att arbeta med programmet.

ungas-psykiska-halsa-app-psykolog

Ta kontakt med oss

För att komma i kontakt med oss och visa intresse för föräldrautbildning eller behandling, laddar du ner vår app och startar ett ärende på barnet. Du får som regel snabb kontakt med oss på Hälsa hemma. Varmt välkommen!

Vanliga frågor om mottagningen

Vilken besöksadress har ni?

Enklaste sättet att komma i kontakt med oss är via Hälsa Hemma-appen. Men om du av någon anledning föredrar att besöka oss på plats så hittar du vår besöksadress nedan:

Ekenleden 15A
428 36 Kållered

Vad kostar det?

All kontakt med mottagningen för Ungas Psykiska Hälsa är gratis för både barn, ungdomar och deras föräldrar. Vården finansieras av Västra Götalandsregionen.

Kan jag lista mig hos Hälsa Hemma vårdcentral?

Självklart! Vi finns i Göteborgsområdet. Du listar dig via appen, via 1177.se, eller genom en fysisk blankett som du får av oss. Vi guidar dig genom listningen när du installerat appen. 

Är du nyfiken på Hälsa Hemma men vågar ändå inte byta? Läs mer om hur det fungerar att byta vårdcentral.

Du kan givetvis få hjälp av UPH utan att du behöver vara listad på vårdcentralen.

En revolution!

Hälsa Hemma förenklar kontakten med vården för tusentals nöjda svenskar. Är du näst på tur? Skriv upp dig nedan för att få mer information från oss.

Du får vårt nyhetsbrev och kan såklart när som helst avregistrera dig.

Oscar Damberg

Psykolog

Mitt namn är Oscar Damberg och jag arbetar som psykolog på Hälsa Hemma. Mina uppgifter på vårdcentraler är att bedöma svårigheterna hos de som söker, ge passande stöd och genomföra psykologiska behandlingar enligt KBT. Detta bästa med att arbeta på Hälsa Hemma är kulturen av att vilja utvecklas och skapa en tillgänglig primärvård.

Linda Skarpsjö

Socionom

Jag är socionom, steg 1 psykoterapeut och arbetar med psykologisk behandling. Jag har mångårig erfarenhet med behandling av framförallt av barn, unga och deras föräldrar. För mig är det viktigt att barn och unga upplever sig tagna på allvar och känner att kommunikation och relation till sina viktiga vuxna fungerar. Min förhoppning är att jag kan hjälpa dig att få konkreta verktyg och få stöd att pröva dessa så att du upplever att du kommer ett steg vidare åt det håll du vill.

Anna Sjöstrand

Psykolog

Jag är legitimerad psykolog och arbetar med psykologisk behandling utifrån KBT. Tidigare har jag arbetat i Barn- och Ungdomspsykiatrin, samt många år inom primärvård med behandling och samordning. Det finaste med mitt jobb är att få träffa så modiga människor, som vågar att vara sårbara och göra svåra förändringar. På fritiden ägnar jag mig åt styrkelyft, pardans och tennis.

Viktor Kaiser

Psykolog

Jag är legitimerad psykolog och arbetar på Hälsa Hemma vårdcentral med psykologisk behandling utifrån KBT och ACT. Sedan tidigare har jag erfarenhet av att jobba med barn och vuxna inom olika verksamheter. Det roligaste med mitt jobb är att hjälpa människor till konkreta beteendeförändringar och ökad livskvalitet. Utanför jobbet är jag intresserad av globala frågor, musik och fotboll.

Just nu upplever vi störningar med registrering av nya patienter i Hälsa Hemma-appen. Vi arbetar på att åtgärda problemen.

Vi har stängt i dag midsommarafton.


Jag är specialist i allmänmedicin och har jobbat som läkare primärvården i Stockholm men även med digitala läkarbesök. Här på Hälsa Hemma gör vi både och, beroende vad som passar bäst. En av de finaste delarna av jobbet på en vårdcentral är att vi träffar våra patienter flera gånger och hinner lära känna varandra. På min fritid älskar jag att vara med min familj och med min hund.