Funderar du kring diabetes?

Du är inte ensam om att fundera kring diabetes – tvärtom. Diabetes är en folksjukdom med över en halv miljon diagnoserade – endast i Sverige. Hos oss på Hälsa Hemma Vårdcentral möter du din diabetessköterska eller läkare på bara några få minuter genom vår app. När vi behöver ta prover eller undersöka dig fysiskt, kommer din diabetessköterska eller läkare hem till dig.

Hälsa Hemma är en vårdcentral under vårdvalet i Västra Götalandsregionen och du betalar vanlig patienttaxa. Ett hembesök av din diabetessköterska kostar 150 kr. Besök i appen är gratis.

Vad är diabetes?

I motsats till vad många tror, är diabetes (Diabetes Mellitus) inte en – utan flera sjukdomar. Två av de vanligaste variationerna av diabetes är Typ 1 och Typ 2. Gemensamt för dessa är att kroppen inte själv klarar av att hålla hälsosamma blodsockernivåer. Det brukar oftast visa sig genom att man känner sig ovanligt trött och kraftlös.

Diabetes typ 1

Ca. 50 000 personer i Sverige har diabetes typ 1, och är därmed mindre vanlig än typ 2. Ärftlighet lägger lägger grunden för att drabbas av sjukdomen. Ditt immunförsvar angriper och förstör då cellerna som producerar insulin i kroppen. Än idag finns det ingen konsensus inom medicinsk forskning om vad som orsakar denna reaktion i kroppen.

En person med diabetes typ 1 har helt slutat att producera insulin, och det är en sjukdom man får lära sig att leva med under hela sitt liv. Trots detta kan de flesta fortfarande leva ett relativt vanligt och aktivt liv där diabetes är en naturlig del av tillvaron.

Om du misstänker att du har diabetes typ 1 ska du söka vård omedelbart.

Diabetes typ 2

Den som är drabbad av diabetes typ 2 har likt andra varianter av diabetes svårt att hålla naturliga sockernivåer i blodet. Ofta kan du själv göra mycket för att sänka ditt blodsockervärde men i vissa fall kan det krävas läkemedel.

Den exakta orsaken till att Typ 2-diabetes uppstår är inte känd, men risken att utveckla sjukdomen är ofta ärftlig och påverkas till stor del av hur du leverStress och fetma är orsaker som båda ökar risken att drabbas.

De vanligaste symptomen på diabetes typ 2 är att du känner dig trött eller att du behöver kissa oftare samt i större mängder.

Vad kännetecknar diabetes?

Kännetecknen varierar något beroende på om det gäller typ 1 eller typ 2, men gemensamt har de:

  • Du blir törstig och behöver dricka mer än vad du brukade tidigare
  • Du får försämrad syn och i vissa fall även synrubbningar
  • Infektioner i underlivet och munnen
  • Du känner dig trött och kraftlös

Den tiden det tar för dessa symptom att visa varierar mycket mellan individer. Det kan ta allt från några dagar till flera månader att visa sig.

Obehandlad diabetes typ 1 kan, när sjukdomen är obehandlad, leda till ketoacidos. Det innebär att ditt blodsockervärde är så högt att det leder till syraförgiftning. Det är livshotande om det inte behandlas. Dock upptäcks diabetes oftast långt innan det går så långt.

Hur får du hjälp av din diabetes-sköterska på Hälsa Hemma?

Målet med all behandling av diabetes är att få ner blodsockervärdet. Sättet det uppnås på varierar beroende på om du har typ 1 eller typ 2. 

I behandlingen av diabetes typ 2 tittar man typiskt på matvanor och motion då detta visat sig vara viktigt för hur sjukdomen utvecklar sig. Din sköterska på Hälsa Hemma hjälper dig också med den medicinering som behövs. Diabetes typ 1 behandlas genom att ta tillföra insulin direkt i blodet. 

Via Hälsa Hemma-appen har du tillgång till din diabetessjuksköterska för stöd och råd när du behöver det som mest. 

Vi hjälper dig med en grundlig undersökning av din diabetes och vad som behövs i just ditt fall för att du ska kunna leva ett normalt liv. Du får hjälp och råd direkt i Hälsa Hemma-appen där du har regelbunden kontakt med din diabetessjuksköterska.

Så här fungerar Hälsa Hemma

Hälsa Hemma är en komplett vårdcentral och del av den offentligt finansierade vården i  Västra Götalandsregionen. Vi tar ett lika stort vårdansvar som alla andra vårdcentraler och du betalar vanlig patienttaxa när du söker vård hos oss.

Kom igång direkt i Hälsa Hemma-appen

Jobba på Hälsa Hemma

Vi expanderar och letar ständigt efter fler kollegor till vårt team. Kolla nedan för att se vilka tjänster som är tillgängliga.

Kontakta oss

Ladda ner appen

Växel: 010-750 07 76 (kl 8.00-17.00)

Verksamhetschef och kontaktperson för klagomål: Fabian Ruben

 

Öppettider
Du möter vårt medicinska team kl 8-17 måndag till fredag, men skriv gärna ett meddelande i appen när som helst på dygnet. Om du behöver akut vård utanför våra öppettider hänvisar vi till Jourcentralen Åby.

Besöksadress
Ekenleden 15A
428 36 Kållered

 

Faktureringsadress
Hälsa Hemma Sverige AB Box 4
FE-35194
737 21 Fagersta

 

Postadress

All post inklusive remisser och medicinsk dokumentation skickas till:

Hälsa Hemma Sverige AB
Serienr 997023
R 799
106 53 Stockholm

Paketleveranser skickas till vår besöksadress.